سوابق علمی وکاری دکتر علی ربانی زاده

آقای دکتر علی ربانی زاده 

متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک)
اطلاعات بیشتر


معرفی همکاران ما

 

معرفی همکاران ما

خانم سارا موافق

.
خانم موافق دارای مدرک فوق لیسانس روانشناس بالینی


همکاران

خانم راضیه ربانی زاده دارای مدرک لیسانس پرستاری .


رزومه نرگس برزگر

نرگس برزگر

متخصص روانشناسی بالینی

ورود کاربران