وسوسه مصرف مواد

در حالی که دوره نقاهت در اعتیاد می تواند بسیار دشوارباشد. معتادان می توانند سعی کنند با غلبه بر وسوسه جلوی عود و بازگشت به مواد (لغزش) را بگیرند. اتفاقاتی که منجربه عود می شود، گاهی اوقات به طور غیر منتظره رخ می دهد. افرادی که قبلاً درگیر مصرف مواد بوده اند باید بتوانند خود را برای هوس کردن مصرف دوباره به ویژه در اعتیاد یه تریاک و مشتقات آن آماده کنند. به طوری که بتوانند بدون عود و رو به جلو حرکت کنند. تمایل به مصرف مواد معمولاً در آغاز بهبودی شدیدتر است و به تدریج هر قدر میزان بهبودی جسمی و بازتوانی بعد از اعتیاد بیشتر می شود این تمایل نیز کاهش می یابد. با این حال مقاومت در برابر مصرف می تواند روندی فرساینده و خسته کننده باشد. افراد ممکن است احساس ضعف کنند و فکر کنند که دیگر نمی توانند ادامه دهند. در ادامه توصیه های برای غلبه بر این حالت آمده است :

از محیط ها و افرادی که برای شما یاد اور مصرف هستند دوری کنید.

به طور مثال اگر همیشه زیر زمین خانه تان پاتوق مصرف مواد بوده است ، بهتر است تا زمان بهبودی کامل به آن زیر زمین نروید. همچنین اگر یکی دو نفر از دوستان تان مصرف کننده بوده اند و شما همواره به اتفاق آنها اقدام به مصرف می کردید بهتر است از آنها فاصله بگیرید . چرا که شرایط مصرف را برای شما تداعی می کنند.

افکار منفی تان را کنترل کنید .

افرادی که میل به مصرف دوباره پیدا میکنند یا دچار لغزش می شوند گزارش می دهند که معمولاً تفکراتی با محتواهای ناامیدانه دراین زمان ها به ذهن شان می رسد و در مقابل اراده ی آنها قرار میگیرد . تفکراتی مانند :«دیگر نمیتوانم! از من بر نمی آید ! الان می میرم. نمی توانم ادامه دهم. من برای ترک کردن خیلی ضعیف هستم و ... »

همچنین برخی آنها بهانه ها و استدلال های عقلانی در ذهن شان رسوخ میکند « با یکبار مصرف تفریحیم دوباره که کامل به جای اولم بر نمیگردم! فقط یکبار دیگر برای خداحافظی مصرف میکنم ! کسی نمیفهمد ! از فردا تصمیم میگیرم کنار بگذارمش! امشب برای شاد بودن در فلان مراسم باید حتماً مصرف کنم ! و...»

افرادی که میل به مصرف دوباره پیدا میکنند یا دچار لغزش می شوند گزارش می دهند که معمولاً تفکراتی با محتواهای ناامیدانه دراین زمان ها به ذهن شان می رسد و در مقابل اراده ی آنها قرار میگیرد . تفکراتی مانند :«دیگر نمیتوانم! از من بر نمی آید ! الان می میرم. نمی توانم ادامه دهم. من برای ترک کردن خیلی ضعیف هستم و ... »

همچنین برخی آنها بهانه ها و استدلال های عقلانی در ذهن شان رسوخ میکند « با یکبار مصرف تفریحیم دوباره که کامل به جای اولم بر نمیگردم! فقط یکبار دیگر برای خداحافظی مصرف میکنم ! کسی نمیفهمد ! از فردا تصمیم میگیرم کنار بگذارمش! امشب برای شاد بودن در فلان مراسم باید حتماً مصرف کنم ! و...»

ورزش کنید .

بهترین راه برای فرار از وسوسه ورزش و انجام فعالیت فیزیکی است. این نوع فعالیت اجازه می دهد تا افراد با یک شیوه سالم از تمایل به مصرف فرار کنند و ذهن شان را از آن منحرف نمایند. مهم نیست که چه نوع فعالیت بدنی انجام گیرد. است، راه رفتن یا دوچرخه سواری می تواند منجربه افزایش اندروفین گردد که نوعی مخدر طبیعی است و لذا هوس مصرف مواد را کاهش می دهد. فعالیت بدنی چیزی است که شما می توانید در هر زمانی از روز انجام...

اطلاعات بیشتر